VĂN-ĐỌC TRUYỆN

-QUÊ NHÀ (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

* Quê Nhà, Hương Trinh đọc (Video)

* Quê Nhà, Hương Trinh đọc (Audio)

* Quê Nhà, Phương Thảo đọc (Video)

* Quê Nhà, Phương Thảo đọc (Audio)

* Quê Nhà, Linda đọc (Video)

* Quê Nhà, Linda đọc (Audio)

-BÊN NÀY SÔNG LONG TOÀN (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

* Bên Này Sông Long Toàn, Hương Trinh đọc (Video)

* Bên Này Sông Long Toàn, Hương Trinh đọc (Audio)

* Bên Này Sông Long Toàn, Phương Thảo đọc (Video) 

* Bên Này Sông Long Toàn, Phương Thảo đọc (Audio)

-BA BÀ THỢ SƠN (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

* Ba Bà Thợ Sơn, Hương Trinh đọc (Video)

* Ba Bà Thợ Sơn, Hương Trinh đọc (Audio))

* Ba Bà Thợ Sơn, Phương Thảo đọc (Video)

* Ba Bà Thợ Sơn, Phương Thảo đọc (Audio)

-CHỈ CÓ NƠI ĐÓ (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

* Chỉ Có Nơi Đó, Hương Trinh đọc (Video)

* Chỉ Có Nơi Đó, Hương Trinh đọc (Audio)

* Chỉ Có Nơi Đó, Phương Thảo đọc (Video)

* Chỉ Có Nơi Đó, Phương Thảo đọc (Audio)

* Chỉ Có Nơi Đó, Linda đọc (Video)

* Chỉ Có Nơi Đó, Linda đọc (Audio) 

-HAI CON MÈO  (xin bấm vào đây để đọc văn bản)

* Hai Con Mèo (Video)

 * Hai Con Mèo (Audio)

-SƯ TỬ NHÀ TÔI (xin bấm vào đây để đọc văn bản)

* Sư Tử Nhà Tôi, Tám Hà & Kim Oanh (Video)

* Sư Tử Nhà Tôi, Tám Hà & Kim Oanh (Audio) 

* Sư Tử Nhà Tôi, Thiên Hoàng (Video)

* Sư Tử Nhà Tôi, Thiên Hoàng (Audio)

-BỎ BÊ CON CÁI (xin bấm vào đây để đọc văn bản)

* Bỏ Bê Con Cái, Phương Thảo đọc (Video)   

* Bỏ Bê Con Cái, Phương Thảo đọc (Audio)
 

                        
                                         -CHUYỆN MỘT NGƯỜI LÍNH KHỐ ĐỎ 
                                              (Tự truyện của tác giả Phạm Khải Tri)
                                           

  

* SÁCH ĐỌC(Xin bấm vào đây để đọc sách Chuyện Một Người Lính Khố Đỏ)

* TRUYỆN ĐỌC:

       1/ Giọng đọc: Phạm Chinh Đông

                           (Xin bấm vào từng phần để nghe đọc truyện)
             
                   + Phần 1              + Phần 2              + Phần 3           + Phần 4

 
                   + Phần 5              + Phần 6              + Phần 7           + Phần 8

 
                   + Phần 9              + Phần 10            + Phần 11         + Phần 12                            

                   + Phần 13            + Phần 14            + Phần 15         + Phần 16 (Hết)

 

       2/ Giọng đọc: Phương Thảo

                  + Phần 1              + Phần 2               + Phần 3            + Phần 4 

                  + Phần 5              + Phần 6               + Phần 7            + Phần 8

                  + Phần 9              + Phần 10             + Phần 11         + Phần 12

                  + Phần 13            + Phần 14             + Phần 15 (hết)         
-NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ VỀ CUỐN  CHUYỆN MỘT NGƯỜI LÍNH KHỐ ĐỎ

                                                   
               
                
                
                

              Kỷ Niệm Với Nhạc Sĩ ĐỖ HẢI Và Bạn Hữu

Bài Ca Đất Phương Nam (Đỗ Hải trình tấu guitar)

Quê Hương Tuổi Thơ Tôi (Đỗ Hải-Ngọc Minh)

Đá Vẫn Chờ (Đỗ Hải-Quang Trung)


.

.

.

.