THƠ

 

**Nếu thích tải về, xin bấm vào ĐÂY để biết rõ hơn.


 -Thu Tôi (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

(Xin bấm vào đây xem đọc thơ Thu Tôi)

 
(Xin bấm vào đây nghe đọc Thu Tôi)

 
(Xin bấm vào đây nghe nhạc Thu Tôi)

 
(Xin bấm vào đây nghe tác giả hát nhạc Thu Tôi)
 
 

-Hương Cũ  (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

 

(Xin bấm vào đây nghe ngâm thơ Hương Cũ)

 

-Trên Bước Chân Về (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

 

 (Xin bấm vào đây nghe nhạc Trên Bước Chân Về)

 

-Ngày Ấy, Bây Giờ  (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)
  


-Hỏi Thầm  (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

 

 (Xin bấm vào đây nghe nhạc Hỏi Thầm {Về Trên Những Tàn Phai})

 

-Khi Mùa Thu Về (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

 

-Quê Cũ  (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)


-Bầu Trời Trên Kia (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

 

(Xin bấm vào tên ca sĩ để nghe nhạc Bầu Trời Trên Kia)


   *Hương Giang
   *Thúy An
   *Tâm Thư

-Vết Thương Của Đá (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

 (Xin bấm vào tên ca sĩ để nghe nhạc Vết Thương Của Đá)


     * Hương Giang 
     * Quốc Duy 

 

-Chào Em Mùa Đông (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

 (Xin bấm vào đây nghe nhạc Chào Em Mùa Đông)
    
 

-Thác Ghềnh Nhớ Nhau (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

(Xin bấm vào tên ca sĩ để nghe nhạc Thác Ghềnh Nhớ Nhau)


* Phạm Chinh Đông
* Hương Giang

-Đá Vẫn Chờ (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)
 

(Xin bấm vào tên ca sĩ để nghe nhạc Đá Vẫn Chờ)

 
* Hương Trinh (tác giả)
* Hương Giang
* Châu Thùy Dương

 

-Về Nơi Cuối Trời (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản) 

 (Xin bấm vào tên ca sĩ để nghe nhạc Về Nơi Cuối Trời)


* Tâm Thư
* Kim My 

-Tập Thơ THU PHAI  (xin bấm vào tựa đề để xem video)


-Vẫn Nhớ (xin bấm vào tựa đề)
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Kỷ Niệm Với Nhạc Sĩ ĐỖ HẢI Và Bạn Hữu

Bài Ca Đất Phương Nam (Đỗ Hải trình tấu guitar)

Quê Hương Tuổi Thơ Tôi (Đỗ Hải-Ngọc Minh)

Đá Vẫn Chờ (Đỗ Hải-Quang Trung)


.

.

.

.