NHẠC VIDEO

                                               NHẠC PHẠM CHINH ĐÔNG
                                    (Xin bấm vào tên bài hát để thưởng thức)

                
         ALBUM NHẠC :

-Tiếng Hát Tường Vi
-Tiếng Hát Hương Giang
-Tình Khúc Mùa Đông
-Nhìn Lại   
-Tâm Tình Để Lại
-Tường Vi
-Chút Hương Trần Gian
-Bóng Mây
-Tiếng Hát Loan Phượng
-Tiếng Hát Quỳnh Dao
-Vì Sao Lẻ Loi 
-Đường Về  
-Cùng Hát Với Tôi
-Tuyển Tập Tôi Và Em   

 -Tiếng Hát Ngọc Sương

 -Tiếng Hát Hoài Mỹ

-Tiếng Hát Thảo Sương

-Tiếng Hát Phạm Chinh Đông

-Tiếng Hát Văn Vĩnh

     *Album 1      *Album 2

 -Tiếng Hát Cẩm Bình     

     *Album 1    *Album 2   *Album 3   

     *Album 4    *Album 5   *Album 6   *Album 7

 -Tiếng Hát UtCafe

     *Album 1   *Album 2    *Album 3


 
                           

        RIÊNG TỪNG BÀI :

-Bầu Trời Trên Kia (Hương Giang)     -Bầu Trời Trên Kia (Tâm Thư)   
-Bầu Trời Trên Kia (Thúy An)             -Biết Đâu (Khánh Vy)                                           
-Bóng Mây                                           -Biết Đâu (Tăng Đạm)
-Bụi Phấn Ngày Xưa (PTH)                -Bụi Phấn Ngày Xưa (ĐH) 
-Bên Lề                                                -Bên Bờ Nhân Gian                                 

-Bến Lạ                                                -Biển Tôi Và Em (Thiên Bảo)

-Bên Nớ Bên Ni (ĐH)

-Cội Nguồn Nhìn Lại (Song Ca)
-Cội Nguồn Nhìn Lại (Đỗ Hải)                -Cội Nguồn Nhìn Lại(Thúy An)
-Chút Nắng Quê Hương                           -Còn Đó Dã Quỳ                                     
-Cùng Hát Với Tôi 1                               -Cùng Hát Với Tôi 2 
-Còn Đó (Tuấn Trường)                          -Còn Đó (Minh Trí) 
-Chút Tình Xót Xa (Đỗ Hải)                   -Chút Tình Xót Xa (PCĐ)                                 

-Chỉ Là Thương Nhớ 
-Chào Những Bạc Lòng (Quốc Duy)      -Chào Những Bạc Lòng (Thanh Hoa) 
-Chỉ Là (Hương Giang)                           -Chỉ Là...(Thanh Duyên)                 
-Chiếc Lá Mùa Đông (Thúy An)             -Cành Lan Trắng  
-Chào Em Mùa Đông (PCĐ)                   -Chào Em Mùa Đông (Tăng Đạm)
-Chào Em Mùa Đông (Hương Giang)     -Chia Tay Mùa Đông
-Cuối Cùng Tôi Và Em (điệu POP)         -Cuối Cùng Tôi Và Em (điệu Rumba)
-Cội Nguồn Tìm Lại                                -Còn Đó Hoàng Lan (PCĐ)
-Còn Đó (PCĐ)                                       -Còn Đó (Hoài Mỹ)

-Còn Đó Hoàng Lan (Mạnh Đạt)

-Chúc Thư Mùa Đông (Thanh Duyên)   -Chúc Thư Mùa Đông (Cẩm Bình)

 

-Dã Tràng Ăn Năn                                  -Dấu Chân Mùa Đông  
-Dưới Bóng Điêu Linh(Thanh Duyên)    -Dưới Bóng Điêu Linh (Hương Giang) 
-Dưới Bóng Điêu Linh (song ca)            -Dấu Chân Trên Cát (Thanh Hoa)                                   
-Dấu Chân Trên Cát (Hương Giang)      -Dấu Chân Trên Đá (PCĐ)
-Dấu Chân Trên Đá (KM)                      -Dặn Nhau


 -Đất Đá Thì Thầm                                
-Đi Thăm Giùm Tôi (Quốc An)            -Đi Thăm Giùm Tôi (Hương Giang)    
-Đừng Nói Với Tôi 1                            -Đừng Nói Với Tôi 2  
-Đừng Nói Với Tôi (song ca)                -Đồng Xanh Thức Dậy 
-Đường Về                                            -Đôi Tay Mùa Đông (Thu Hoài Nguyễn))
-Đã Lỡ Duyên Rồi (Thanh Phong-Hoàng Oanh)        -Đâu Biết                                  
 -Đá Chờ                                               -Đẹp Mãi Những Thiên Thu (PCĐ)
 -Đá Vẫn Chờ (Châu Thùy Dương)      -Đóa Yêu Thương Vườn Tôi
-Đá Vẫn Chờ (Ngọc Mỹ)                      -Đẹp Mãi Những Thiên Thu (Quốc Duy)
-Đá Vẫn Chờ (Đỗ Hải-Quang Trung song tấu)
-Đôi Tay Mùa Đông (Quang Sáng)
-Đôi Bờ (Hà Thanh)                             -Đôi Bờ (Thục Tâm)

-Đã Lỡ Duyên Rồi                               -Điều Chưa Bày Tỏ (Ngọc Thúy)

 

-Em, Sài Gòn và Nỗi Nhớ 

 
  
-Gọi Dậy Những Bình Minh 1              -Gọi Dậy Những Bình Minh 2  
-Giòng Sông Tôi Và Em (Khánh Vy)    -Giòng Sông Tôi Và Em (song ca)
-Gọi Nhau Mùa Đông (Thanh Duyên)  -Gọi Nhau Mùa Đông (PCĐ-Quỳnh Dao)


-Hãy Nói Với Nhau                               -Hương Tóc                                           
-Hương Khế (Rumba)                           -Hương Khế (Ballad)             
-Hát Từ Bóng Tối                                 -Hình Như Là Tình Yêu (Duy Thiên)
-Hình Như Nắng Vừa Phai                   -Hình Như Là Tình Yêu (Khánh Vy)
-Hạnh Phúc Buồn                                 -Hình Như Là Tình Yêu (Hương Giang)
-Hương Biển (PCĐ)                             -Hình Như Nắng Vừa Phai (Đồng Phương)
-Hương Biển (Thanh Duyên)               -Hình Như Đã Xa Nhau (Minh Đạt)

-Hát Bên Trời Lãng Quên (PCĐ)        -Hát Bên Trời Lãng Quên (Cẩm Bình)

-Hát Bên Trời Lãng Quên (Mạnh Đạt)

 

-Lãng Quên                                            -Lời Của Đêm 
-Liên Khúc Quê Nhà (PCĐ)                  -Lời Kinh Cuối

 

-Không Là Trăm Năm (Thanh Hoa)      -Không Là Trăm Năm (Bảo Trâm)         
-Không Là Trăm Năm(Thanh Duyên)   -Không Là Trăm Năm (Thùy An) 

-Không Tên Cho Tết

      
   
-Mây Xưa                                              
-Một Mai                                                -Mùa Đông Và Mây Xưa 1                    
-Mùa Đông Và Mây Xưa 2                    -Mùa Xuân Vẫn Lạ  
-Mùa Trăng Ngậm Ngùi (Slow, Hương Giang)
-Mùa Trăng Ngậm Ngùi (Bolero, PCĐ)  -Mùa Trăng Ngậm Ngùi (Văn Vĩnh)
-Mãi Nghe Tiếng Muôn Trùng                -Mùa Hè Tôi Và Em (Slow) 

-Mùa Hè Tôi Và Em (Rumba)                -Mùa Trăng Cuối Cùng 

-Mùa Thu Tôi Và Em                               -Mùa Xuân Tôi Và Em
-Mùa Đông Tôi Và Em                            -Mưa Tôi Và Em (Khánh Minh)

-Mùa Hè Vẫn Thế (Thục Tâm)               -Mùa Hè Vẫn Thế (Mạnh Đạt)              

-Mùa Hè Vẫn Thế (song ca)                   -Một Thuở Vô Tình

 

-Nhớ Về Anh                                          -Nhìn Những Mai Sau                           
-Như Loài Chim Sơn Ca                        -Nỗi Buồn Không Thấy
-Nhìn Lại                                                -Ngọn Nguồn Thức Dậy 
-Nỗi Niềm                                              -Ngọn Tóc Trăm Năm                    
-Nhìn Lên Với Tôi                                 -Ngày Của Người
-Nhìn Xuống Xót Xa (Quốc Duy)         -Nhìn Xuống Xót Xa (Kim)

-Nhìn Xuống Xót Xa (Cẩm Bình) 
-Nhớ Thương (Quốc An)                       -Nhớ Thương (Thúy An-Quốc Duy)
-Nhánh Mùa Xuân Tôi (Quốc Duy)      -Nơi Đó Có Em (Khánh Vy)
-Nhánh Mùa Xuân Tôi (Hương Giang) -Nơi Đó Có Em (Hương Giang)
-Núi Đồi Vẫn Gọi                                  -Núi Đồi Vẫn Gọi (song ca) 
-Nơi Đó Có Em (Hoài Mỹ)                   -Như Giấc Mơ Qua (Light Rock)

-Như Giấc Mơ Qua (Slow, PCĐ)          -Như Giấc Mơ Qua (KimOanh)                                 

-Như Kiếp Sông Chờ (Thục Tâm)        -Ngày Tình Nhân Của Em (Slow)

-Ngày Tình Nhân Của Em (Rock, Cẩm Bình)  -Ngày Tình Nhân Của Em (Văn Vĩnh)

-Nắng Tôi Và Em

 

-Ở Đó, Mùa Xuân (Cẩm Bình)           -Ở Đó Mùa Xuân (Kim Oanh)

-Ở Đó Mùa Xuân (Hoài Mỹ) 

 

-Phù Du (Đỗ Hải, Thanh Hoa)             -Phù Du (PCĐ)

 
-Quê Nhà (Quốc An)                            -Quê Nhà (Thanh Hoa) 
-Quê Nhà (song ca)                              -Quê Nhà Tiếp Nối 

                                           

-Sỏi Đá Tình Đầu                                  
-Sau Cơn Mưa (Thanh Duyên, hòa âm ĐH)   -Sương Khói Mong Manh

-Sau Cơn Mưa (song ca, hòa âm YCH) 

                    

-Thì...(Quốc An)                                   -Thì...(Thúy An)
-Tâm Tình Để Lại (Châu Thùy Dương)  -Trên Bước Chân Về

-Tâm Tình Để Lại (Thanh Hoa)
-Tự Tình                                                -Tháng Tư Nắng 
-Tạ Ơn Người                                        -Tường Vi         
-Trăng Bên Kia Sông                             -Thiên Thu Vẫn Gọi                             
-Tôi Khóc Giùm Người                         -Trên Cành Cây Cô Đơn
-Tình Bạn                                               -Trộm Nhìn           
-Từ Trong Cửa Lớp                                -Từ Những Thác Ghềnh   
-Tình Tự Mùa Thu (Pop)                       -Tình Tự Mùa Thu (Tango)
-Tình Tự Mùa Thu (Beguine)               -Tôi Vẫn Nghe  
-Tìm Nhau (Thanh Duyên)                                             -Thì Biết Như Thế
-Thức Giấc                                            -Tiễn Nhau Mùa Đông (Thanh Duyên)
-Thác Ghềnh Nhớ Nhau (Hương Giang) -Tiễn Nhau Mùa Đông  (song ca)

 -Thác Ghềnh Nhớ Nhau (PCĐ)            -Thu Tôi (Tâm Thư)
-Tình Sử Viết Lại                                 -Trả Đời Cho Nhau
-Tình Tự Chân Mây (PCĐ)                   -Trên Bước Chân Về (PCĐ)

-Tình Tự Chân Mây (Mạnh Đạt)          -Tàu Ra Biển Bắc

-Tình Mẹ Cho Con (Văn Vĩnh)            -Tình Mẹ Cho Con (Cẩm Bình)

-Tìm Nhau (Kim Oanh)

-Vết Thương Xa                                   -Về Trên Đồi Cao                                    
-Vẫn Nghe Tiếng Muôn Trùng (Thanh Hoa)  -Vùng Trời Mây Bay
-Về Bên Giòng Sông (Thanh Hoa)      -Về Bên Giòng Sông (Gia Kỳ Phương)                           
-Vẫy Tay Chào Nhau                           -Vẫy Tay Chào Nhau 
-Vùng Mưa Xuống (Minh Trí)            -Vẫn Hát Về Người 
-Vết Thương Của Đá (Quốc Duy)         -Vết Thương Của Đá (Hương Giang)
-Vẫn Nghe Tiếng Muôn Trùng (Thanh Duyên)   -Vì Sao Lẻ Loi (Trần Hải Bằng)
-Về Nơi Cuối Trời (Tâm Thư)               -Vì Sao Lẻ Loi (Tâm Thư)
-Về Nơi Cuối Trời (Kim My)                -Vùng Mưa Xuống (PCĐ)
-Về Trên Những Tàn Phai                     -Vạn Dặm Đường Xa (PCĐ)

-Vạn Dặm Đường Xa (Hà Thanh)


 -Xứ Người  


                                       
                                           

                                                                                                    

            
                        
                         
                                  
                          
                           
                                   
                      
                            
                           
                      
                                              
                                       

                                
  

                                
    
                
                                
                   

 

               
         


  


Kỷ Niệm Với Nhạc Sĩ ĐỖ HẢI Và Bạn Hữu

Bài Ca Đất Phương Nam (Đỗ Hải trình tấu guitar)

Quê Hương Tuổi Thơ Tôi (Đỗ Hải-Ngọc Minh)

Đá Vẫn Chờ (Đỗ Hải-Quang Trung)


.

.

.

.