KARAOKE

   NHẠC NỀN CÓ CHẠY CHỮ ĐỂ TẬP HÁT



-Bầu Trời Trên Kia (Tuấn Ngọc, Hương Giang)

-Bầu Trời Trên Kia (Đỗ Hải, Thúy An)
-Bầu Trời Trên Kia (Cao Ngọc Dung, Tâm Thư) 

 -Bụi Phấn Ngày Xưa (Đỗ Hải, Rumba)

-Bụi Phấn Ngày Xưa (Phạm Tấn Hưng, Rumba)

 -Bụi Phấn Ngày Xưa (Phạm Tấn Hưng, Ballad) 

-Bụi Phấn Ngày Xưa (Rumba, Văn Vĩnh) 
 -Biết Đâu 
-Bên Lề                                                              -Bến Lạ
-Biển Tôi Và Em (PCĐ)                                    -Bóng Mây
 -Bên Bờ Nhân Gian   

 -Cùng Hát Với Tôi                                           -Còn Đó Dã Quỳ  
 -Chỉ Là                                                              -Cội Nguồn Nhìn Lại
 -Chào Những Bạc Lòng (rumba)                      -Chiếc Lá Mùa Đông
 -Chào Em Mùa Đông (Hương Giang)              -Chào Những Bạc Lòng (disco)
 -Chia Tay Mùa Đông (Khánh Vy)                    -Chia Tay Mùa Đông (Hương Giang)
 -Chút Nắng Quê Hương (PCĐ)                       -Chỉ Là Thương Nhớ (PCĐ) 
 -Cuối Cùng Tôi Và Em (POP)                         -Cuối Cùng Tôi Và Em (Rumba) 
 -Cội Nguồn Tìm Lại                                        -Còn Đó Hoàng Lan
 -Còn Đó (PCĐ)                                                -Còn Đó (Đỗ Hải)
 -Chút Tình Xót Xa (PCĐ)                                -Chút Tình Xót Xa (Đỗ Hải)
 -Chúc Thư Mùa Đông (PCĐ)                           -Còn Đó Hoàng Lan (Đỗ Hải)


 -Dưới Bóng Điêu Linh (Thanh Duyên)           -Dấu Chân Mùa Đông 
 -Dấu Chân Trên Cát (Thanh Hoa)                   -Dưới Bóng Điêu Linh (Hương Giang)
 -Dấu Chân Trên Cát (Hương Giang)               -Dấu Chân Trên Đá (PCĐ, giọng Nữ)
 -Dấu Chân Trên Đá (Khánh Minh)                 -Dặn Nhau

 -Đừng Nói Với Tôi                                           -Đường Về  
 -Đồng Xanh Thức Dậy                                     -Đất Đá Thì Thầm  
 -Đi Thăm Giùm Tôi (Hương Giang)                -Đi Thăm Giùm Tôi (Cao Ngọc Dung)
 -Đi Thăm Giùm Tôi (Đỗ Hải)                          -Đâu Biết
 -Đá Vẫn Chờ (Châu Thùy Dương)                   -Đóa Yêu Thương Vườn Tôi
-Đôi Tay Mùa Đông                                          -Đẹp Mãi Những Thiên Thu (Quốc Duy)
-Đá Vẫn Ch(Ngọc Mỹ)
                                 -Đôi Bờ

-Điều Chưa Bày Tỏ (Ngọc Thúy)                               -Đá Chờ 

 

-Gọi Dậy Những Bình Minh (Bossa)                -Gọi Dậy Những Bình Minh (Slow)
 -Gọi Nhau Mùa Đông                                        -Giòng Sông Tôi Và Em 

 -Hương Tóc                                                      -Hát Từ Bóng Tối
 -Hãy Nói Với Nhau                                          -Hương Khế (Rumba)

 -Hương Khế (Rumba)
 -Hình Như Là Tình Yêu (Khánh Vy)               -Hình Như Là Tình Yêu (Duy Thiên)
 -Hình Như Là Tình Yêu (Hương Giang)         -Hình Như Nắng Vừa Phai
 -Hạnh Phúc Buồn                                             -Hương Biển (PCĐ, giọng Nam)
 -Hương Biển (PCĐ, giọng Nữ)                        -Hương Biển (Đỗ Hải, Thanh Duyên)
 -Hình Như Đã Xa Nhau                                   -Hát Bên Trời Lãng Quên (ĐH)

-Hát Bên Trời Lãng Quên (PCĐ)                                  


 -Không Là Trăm Năm (Rumba, Đỗ Hải, Thanh Duyên) -Không Là Trăm Năm (Tango) 

-Không Là Trăm Năm (Rumba, Cao Ngọc Dung, Thùy An

-Không Tên Cho Tết

 

-Lời Của Đêm                                                    -Lãng Quên 

-Mùa Đông Và Mây Xưa (Bossa)                      -Mùa Xuân Vẫn Lạ 
-Mùa Trăng Ngậm Ngùi (Slow)                        -Mây Xưa 
-Mùa Trăng Ngậm Ngùi (Bolero, PCĐ)          
-Một Thuở Vô Tình
-Mùa Trăng Cuối Cùng                                     -Mùa Thu Tôi Và Em
-Mùa Hè Tôi Và Em (Slow)                              -Mùa Hè Tôi Và Em (Rumba)

-Mùa Hè Vẫn Thế (PCĐ, Ut Cafe)                      -Mùa Hè Vẫn Thế (ĐH) 

-Mùa Đông Tôi Và Em (PCĐ)                          -Mùa Xuân Tôi Và Em (PCĐ)
-Mùa Xuân Tôi Và Em (Khánh Minh)              -Mùa Đông Tôi Và Em (Hương Giang)
-Mưa Tôi Và Em (Tango, PCĐ hòa âm)           -Mưa Tôi Và Em (Bolero, PCĐ hòa âm)
-Mưa Tôi Và Em (Tango, YCH hòa âm)           -Một Mai (PCĐ)
-Một Mai (Đỗ Hải)                                            -Mãi Nghe Tiếng Muôn Trùng                         

-Nhánh Mùa Xuân Tôi (Duy Thiên)                  -Nhánh Mùa Xuân Tôi (Hương Giang)

-Nhớ Thương (Quốc Duy)                                 -Nơi Đó Có Em (Khánh Vy)
-Nơi Đó Có Em (Hương Giang)                         -Nhớ Thương (Quốc An)
-Núi Đồi Vẫn Gọi                                              -Nắng Tôi Và Em (PCĐ)
-Như Giấc Mơ Qua (Slow)                                -Nỗi Niềm (Đỗ Hải)
-Nỗi Niềm (Phạm Tấn Hưng)                            -Ngọn Tóc Trăm Năm
-Nhìn Những Mai Sau                                       -Nhìn Lên Với Tôi
-Ngọn Nguồn Thức Dậy                                   -Nỗi Buồn Không Thấy
-Như Loài Chim Sơn Ca                                   -Ngày Của Người
 

 
 -Phù Du (Đỗ Hải)                                             -Phù Du (PCĐ) 

-Quê Nhà  (Quốc An)                                       -Quê Nhà Tiếp Nối

-Sỏi Đá Tình Đầu                                              -Sau Cơn Mưa

   
 
-Trăng Bên Kia Sông                                        -Tháng Tư Nắng                                           

 -Tâm Tình Để Lại (Thanh Hoa)                      -Tạ Ơn Người
-Tôi Vẫn Nghe                                                   -Tình Bạn  
-Tiễn Nhau Mùa Đông                                       -Thì Biết Như Thế
-Thác Ghềnh Nhớ Nhau                                     -Thức Giấc
-Thu Tôi                                                             -Tình Sử Viết Lại
-Trả Đời Cho Nhau                                            -Tình Tự Chân Mây (PCĐ)
-Từ Những Thác Ghềnh                                     -Trộm Nhìn  
-Trên Bước Chân Về (PCĐ)                              -Trên Bước Chân Về (ĐH)
-Tôi Khóc Giùm Người                                     -Thiên Thu Vẫn Gọi      
-Tàu Ra Biển Bắc                                              -Tường Vi (Đỗ Hải)  

-Về Bên Giòng Sông                                         -Vết Thương Xa      
-Về Trên Đồi Cao                                              -Vết Thương Của Đá    
-Vẫn Hát Về Người                                           -Vì Sao Lẻ Loi (Trần Hải Bằng)            
-Vì Sao Lẻ Loi (Tâm Thư)                                -Về Nơi Cuối Trời (Tâm Thư) 
-Về Nơi Cuối Trời (Kim My)                           
-Vùng Trời Mây Bay

-Vùng  Mưa Xuống (PCĐ)                                -Vẫy Tay Chào Nhau                               
-Về Trên Những Tàn Phai (ĐH)                       
-Về Trên Những Tàn Phai (PCĐ) 

-Vạn Dặm Đường Xa (PCĐ)                             -Vạn Dặm Đường Xa (ĐH)

 

-Xứ Người

                                 

 (đang upload, xin chờ, cảm ơn..)


Kỷ Niệm Với Nhạc Sĩ ĐỖ HẢI Và Bạn Hữu

Bài Ca Đất Phương Nam (Đỗ Hải trình tấu guitar)

Quê Hương Tuổi Thơ Tôi (Đỗ Hải-Ngọc Minh)

Đá Vẫn Chờ (Đỗ Hải-Quang Trung)


.

.

.

.