VĂN-ĐỌC TRUYỆN

-QUÊ NHÀ (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

*(Xin bấm vào đây để xem video đọc truyện QUÊ NHÀ)
*(Xin bấm vào đây để nghe đọc truyện Quê Nhà)

-BÊN NÀY SÔNG LONG TOÀN (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

*(Xin bấm vào đây để xem video đọc truyện Bên Này Sông LT)
*(Xin bấm vào đây để nghe đọc truyện Bên Này Sông Long Toàn)

-BA BÀ THỢ SƠN (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

*(Xin bấm vào đây để xem video đọc truyện Buồn Vui Làm Mướn (Tức Ba Bà Thợ Sơn)
*(Xin bấm vào đây để nghe đọc truyện Ba Bà Thợ Sơn)

-CHỈ CÓ NƠI ĐÓ (xin bấm vào tựa đề để đọc văn bản)

*(Xin bấm vào đây để xem đọc truyện Chỉ Có Nơi Đó)
*(Xin bấm vào đây để nghe đọc truyện Chỉ Có Nơi Đó)

-HAI CON MÈO  (xin bấm vào đây để đọc văn bản)

*(Xin bấm vào đây để xem video đọc truyện Hai Con Mèo)
*(Xin bấm vào đây để nghe đọc truyện Hai Con Mèo)

-SƯ TỬ NHÀ TÔI (xin bấm vào đây để đọc văn bản)

*(Xin bấm vào đây để xem video đọc truyện Sư Tử Nhà Tôi)
*(Xin bấm vào đây để nghe truyện Sư Tử Nhà Tôi) 

-BỎ BÊ CON CÁI (xin bấm vào đây để đọc văn bản)

 

 (Phạm Chinh Đông thành thật cảm ơn anh Tám Hà và chị Kim Oanh đã nhiệt tình đọc giúp 2 truyện ngắn Hai Con Mèo và Sư Tử Nhà Tôi. Trân trọng.)

                        
                                         -CHUYỆN MỘT NGƯỜI LÍNH KHỐ ĐỎ 
                                              (Tự truyện của tác giả Phạm Khải Tri)
                                           
                                              (Xin bấm vào từng phần để nghe đọc truyện)
             
                   + Phần 1              + Phần 2              + Phần 3           + Phần 4
                   + Phần 5              + Phần 6              + Phần 7           + Phần 8
                   + Phần 9              + Phần 10            + Phần 11         + Phần 12                            

                   + Phần 13            + Phần 14            + Phần 15         + Phần 16 (Hết)


-NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ VỀ CUỐN TỰ TRUYỆN CHUYỆN MỘT NGƯỜI LÍNH KHỐ ĐỎ

                                                   
               
                
                
                

              


Kỷ Niệm Với Nhạc Sĩ ĐỖ HẢI Và Bạn Hữu

Bài Ca Đất Phương Nam (Đỗ Hải trình tấu guitar)

Quê Hương Tuổi Thơ Tôi (Đỗ Hải-Ngọc Minh)

Đá Vẫn Chờ (Đỗ Hải-Quang Trung)

.

.

.

.